הפוך לעמוד הבית
יפעת 2

דלק ישראל רשמה גידול של כ- 38% במחזור המכירות של רשת מנטה לשנת 2009

17/03/2010 18:45

בשנת 2009 הסתכם מחזור המכירות של רשת מנטה בכ-165 מיליון ₪ לעומת סך של כ-120 מיליון ₪ בשנת 2008 - גידול של כ- 38%, הגידול מוסבר מפתיחת חנויות נוחות חדשות וכן מגידול המכירות החנויות זהות בין התקופות.

 

במגזר השיווק הישיר המכירות נטו בשנת 2009 הסתכמו בכ- 1,934 מיליוני ₪ לעומת סך של כ- 2,802 מיליוני ₪ בשנת 2008. הירידה במכירות מוסברת בעיקר בשל הירידה במחירים הממוצעים של הדלקים, ירידה כמותית במגזר השיווק הישיר, אשר נובעת, בין היתר, מההאטה בפעילות המשק ירידה בפעילות התדלוק הימי וכן מצמצום חשיפה במגזר זה לנוכח בחירה סלקטיבית וזהירה של מכירות במגזר זה. יצוין כי ירידה זו מקוזזת בחלקה מגידול במכירות רשת חנויות הנוחות של החברה.

 

ברבעון הרביעי של שנת 2009 חלה עלייה במכירות במגזרי התדלוק והסחר והשיווק הישיר. המכירות נטו במגזר מתחמי התדלוק ומסחר הסתכמו ברבעון הרביעי בשנת 2009 בכ- 655 מיליוני ₪ לעומת סך של כ- 443 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד. המכירות נטו במגזר השיווק הישיר הסתכמו ברבעון הרביעי בשנת 2009 בכ- 543 מיליוני ₪ לעומת סך של כ-459 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

 

עם תחילת שנת 2010, החלה דלק ישראל ליישם את אסטרטגיית השיווק של מנטה, והשיקה שיתוף פעולה חסר תקדים עם דואר ישראל במסגרתו יינתנו בחנויות הנוחות "מנטה" שירותי דואר ישראל לראשונה עד השעה 24:00. בהמשך השיקה הרשת את עולם האקספרס של מנטה, אשר יכלול סדרה של שיתופי פעולה שיספקו את צרכיה המיידיים של לקוחותיה 24/7 בהתאם לביקוש ולדרישתם. בשלב הראשון של עולם האקספרס, יוצעו למכירה בחנויות הנוחות "מנטה" כעשרה מוצרים נבחרים של המותג ACE בהתאם לבקשת הלקוחות. בהמשך השנה תמשיך דלק ותשיק שיתופי פעולה ויוזמות נוספות.

 

דוד קמיניץ, מנכ"ל דלק ישראל: "למרות ההאטה במשק במהלך שנת 2009, והתחרות הגוברת על מתחמי התדלוק, הצליחה דלק ישראל ביישום האסטרטגיה העסקית שלה שניכרת בתוצאות הדוחות הכספיים לשנת 2009. הגידול הניכר ברווחיות במגזר מתחמי הדלק והמסחר מוכיח שאנו בדרך הנכונה. אנו ממשיכים לצמצם באופן סלקטיבי את פעילות השיווק הישיר והמכירות ללקוחות בעלי רמות סיכון גבוהות ובמקביל ממשיכים בהרחבת פעילות ההפעלה עצמית של תחנות תדלוק ומתחמים קמעונאים ורכישת תחנות תדלוק בכלל ובעלי פוטנציאל בפרט והקמת מתחמי תדלוק חדשים, הרחבת רשת חנויות הנוחות "מנטה". בכוונתנו להמשיך באסטרטגית השיווק של בניית המותג "מנטה" כמותג פרטי חדשני ופורץ דרך בעולם חנויות הנוחות, שמשלב בנוסף למכירות הקמעוניות המסורתיות שירותי דואר, מכירות של מוצרי ACE לבית ושירותים מתקדמים נוספים".

 

עוד אמר קמיניץ היום כי "דלק ישראל מעורבת כיום בלמעלה מ-40 מיזמים חדשים הנמצאים בתהליך של השגת אישורים להקמתם ואנו שוקדים על תוכניות פיתוח הנדל"ן סובב התחנות, בעיקר בתחנות בבעלות החברה ותחנות אשר לחברה חוזי שכירות ארוכי טווח לגביהן. כמו כן, החברה מתכוונת להקים כ 21 תחנות חדשות לאור הסכמים חתומים. פיתוח הנדל"ן סינרגטי לפעילות תחנות התדלוק, ויאפשר צמיחה נוספת במכירות הכמותיות של תחנות התדלוק בטווח הרחוק".

כתבות נוספות

יפעת אוזן
עבור לתוכן העמוד