חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

נרשם שיא במספר העסקים שנפתחו בשנת 2017

נרשם שיא במספר העסקים שנפתחו בשנת 2017

צח ברקי, סמנכ"ל בכיר מנהל אגף כלכלה מידע ומחקר בדן אנד ברדסטריט, המציג היום את תמונת מצב העסקים במשק לשנת 2017 ותחזית לשנת 2018.

 

מהנתונים עולה כי מספר העסקים שנפתחו בשנת 2017 עמד על מספר שיא של כ-57,600 עסקים, בעוד שמספר העסקים שנסגרו עמד על כ-42,700. תוספת העסקים נטו למשק הגיעה לרמת שיא של 14,900 עסקים.  הגידול בביקושים בענפי המסחר והשירותים, בשילוב הנגישות הגוברת למימון, מאפשר את הגדלת תוספת העסקים נטו בשנים האחרונות, ואת הירידה בהסתברות לכשל פיננסי לרמת שפל.

 

 82.4% מכלל העסקים הם מענפי המסחר והשירותים, זהו גידול של 0.3% לעומת שנה קודמת. מספר החברות שנוספו בענף הבניה עמד על כ-1,700 (תוספת נטו).

 

במרבית הענפים חלה עלייה בפדיונות, אמנם רק בחלק מהם חל גידול ריאלי (בנטרול קצב הגידול באוכלוסייה). בענף הדלקים וענף בתי המרקחת חלה ירידה בהיקף הפדיונות לעומת השנה הקודמת, כאשר הקיטון נובע מירידות מחירים ולא מירידה כמותית. עלייה משמעותית בהיקף הפדיונות נרשמה בענף בתי הקפה והמסעדות, כאשר העלייה נבעה משילוב של ביקושים מוגברים ועלייה בעלויות ההפעלה (עלייה בהוצאות שכר ומזון).

 

ירידה במוסר התשלומים במשק

התפתחות ימי האשראי במשק בשנים האחרונות מעיבה על היכולת של עסקים לשרוד, גם היום כ-20% מהעסקים שנסגרים, נסגרים כתוצאה מקשיים תזרימיים. התלות הגבוהה בעיתוי התקבולים מלקוחות עלולה ליצור כשל פיננסי, שקשה להשתקם ממנו.

 

בשנים 2015 ו-2016 ימי האשראי הממוצעים עמדו על 87 יום, אך מתחילת השנה חלה התארכות חריגה בימי האשראי, שהגיעו במרץ לשיא של 96 יום. מאז חלה התמתנות בעליית ימי האשראי, אך לקראת סוף השנה, החל שוב לטפס והגיע ל-94 יום. כתבנו בעבר שלהערכתנו ההשפעה של חוק מוסר תשלומים על ימי האשראי הממוצעים במשק תהיה נמוכה באופן יחסי: חוק מוסר תשלומים החל להיות מיושם בפועל בחודש יולי בקרב רשויות מדינה ומשרדי ממשלה, ובחודש אוגוסט בקרב הרשויות המקומיות. להערכתנו, היקף אשראי הספקים בישראל נאמד בכ-450 מיליארד ₪. הרכש הלוגיסטי של משרדי הממשלה נאמד בכ-25 מיליארד ₪, כאשר כ-85% מההזמנות הן בסכומים נמוכים מ-50 אלף ₪, אבל הסכום הכולל שלהם מהווה רק כ-3% מסך הרכש הלוגיסטי של משרדי הממשלה. הרכש ברשויות המקומיות נאמד בכ-40 מיליארד ₪, כאשר חלקו עובר לפיתוח תשתיות.

 

ביחס להיקף אשראי הספקים במשק, חלקה של המדינה עומד להערכתנו על כ-10% מסך אשראי הספקים במשק ולכן ההשפעה של חוק מוסר תשלומים צפויה להיות נמוכה באופן יחסי, על ימי האשראי במשק.

 

צח ברקי, סמנכ"ל בכיר מנהל אגף כלכלה מידע ומחקר בדן אנד ברדסטריט ישראל, מציין כי: "הסיפור הגדול ביותר במגזר העסקי השנה הוא ההאטה בשוק הנדל"ן למגורים. שוק הנדל"ן היה אחראי, להערכתנו, באופן ישיר ועקיף לכ-1.2% מהצמיחה השנתית, כלומר הוא אחד ממנוע הצמיחה המשמעותיים כיום. ההאטה בשוק הנדל"ן משפיעה על ענפים רבים במשק, החל מנותני שירותים בפרויקטי בינוי וכלה בספקי ריהוט, מטבחים ומוצרי חשמל. בחודשים האחרונים היקף העסקאות הוא נמוך באופן משמעותי ממה שהורגלנו אליו בשנים האחרונות, אך רמת המחירים לא פחתה ואף עלתה מעט בחלק מהאזורים. התחלות הבניה פחתו בשנה האחרונה, בגלל שינויים בעקומת הביקוש, שהאטו את הביקוש בשוק החופשי בטווח הקצר".

 

"למרות זאת, אי אפשר שלא להתפעל מהמצב הכלכלי הנוכחי במשק הישראלי", הוסיף ברקי. "מהסתכלות על הנתונים המאקרו כלכליים, המשק הישראלי נמצא במצב הטוב ביותר שהיה בו מאז קום המדינה. הגרעון המצטבר בתקציב השנתי צפוי להיות הנמוך ביותר מזה כעשור וביחס להערכות בתחילת השנה, וזאת למרות שההוצאות הציבוריות עלו מעבר לתקציב, ההכנסות ממסים גבוהות משמעותית ביחס להערכות בתחילת השנה, החוב החיצוני הציבורי ממשיך לרדת, המשק בתעסוקה מלאה, השכר הריאלי עולה (ולא רק בגלל העלייה בשכר המינימום) וההכנסה הפנויה של משקי הבית עולה. לעומת זאת, האם ניתן להעריך שהשיפור בנתונים המאקרו כלכליים מבטא את השיפור במצב העסקים במשק"

 

עבור לתוכן העמוד