הפוך לעמוד הבית
יפעת 2

שניב תעשיות נייר מדווחת על גידול במכירות ועליה של עשרות אחוזים ברווח התפעולי

12/05/2008 17:35

דירקטוריון שניב תעשיות נייר, אישר היום את הדוחות הכספיים של הרבעון הראשון של שנת 2008. בסיום הרבעון, הסתכמו מכירות החברה בסך של כ- 42 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 39 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-6.7%.

 

עיקר הגידול נובע ממכירות של מוצרים מוגמרים לצרכן הסופי, בעיקר מוצרי נייר טואלט ומגבות נייר שהסתכמו ברבעון הראשון של השנה בסך של למעלה מ-11 מיליון ₪ לעומת סך של 9.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 1.4 מיליון ש"ח (כ- 14.9%). בנוסף, השיפור ניכר כתוצאה מפעולות התייעלות שונות המתבטאות בירידה בעלויות מכירה ושיווק בסך כ-300 אלף ₪.

 

רווח גולמי- ברבעון הראשון של שנת 2008, הסתכם הרווח הגולמי בסך של כ-6 מיליון ש"ח, המהווה כ- 14.5% מהמכירות, לעומת סך של כ-5.4 מיליון ₪, המהווה כ- 13.9% מהמכירות ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי של כ- 10.9%, מיוחס בעיקר לרווח הגולמי ממכירות של מוצרים מוגמרים ולגידול בתמורה כספית בעקבות עליית מחירים. אשר קוזזו בחלקן בעיקר מגידול בעלויות חומרי גלם ואנרגיה.

 

רווח מפעולות רגילות - ברבעון הראשון של השנה הסתכם הרווח מפעולות רגילות בסך של כ-2 מיליון ₪, המהווה כ- 4.6% מהמכירות, לעומת סך של כ-1.1 מיליון ש"ח, המהווה כ- 2.8% מהמכירות ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח התפעולי, העומד על כ-73.1% נובע, בין היתר, מפרמטרים כגון - גידול ברווח הגולמי ושיפור כתוצאה מירידה בעלויות מכירה ושיווק בסך 294 אלף ₪ (בעיקר בגין הוצאות פרסום), שהביאו להפסד תפעולי ממוצרים מוגמרים לצרכן הסופי, ברבעון הראשון השנה בסך של 583 אלף ₪ לעומת הפסד תפעולי של 762 אלף ₪ ברבעון המקביל אשתקד - שיפור של 23.5%.

 

EBITDA של החברה לרבעון הראשון של שנת 2008, הסתיימה בכ-4.3 מיליון ₪ לעומת 3.3 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2007.

 

עופר ינאי, מנכ"ל שניב תעשיות נייר: "החברה ממשיכה להגדיל את נתח השוק שלה בתחום מוצרי הנייר, להיכנס לשווקים חדשים ולנצל הזדמנויות בשוק זה. תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2008 מצביעות על צמיחתה של החברה והמשך ביסוס מעמדה בשוק הנייר בישראל, על כך מעידים גם המהלכים האחרונים אשר בצעה החברה". לאחרונה הודיעה החברה על חתימת מסמך עקרונות מחייב עם חברת "הגביע", העוסקת ביבוא סחר ושיווק של כלים חד פעמיים, לרכישת 50% ממניות החברה תמורת 5 מיליון ₪. בנוסף, היום הודיעה שניב כי הושלם תהליך הבוררות בין בעלי המניות בחברה ועל רכישת כל אחזקותיה של סנו על-ידי משפחות ברנט ולקס.

כתבות נוספות

יפעת אוזן
עבור לתוכן העמוד