חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שטראוס: עלייה של 10% במכירות הקבוצה

עופרה שטראוס, יו"ר קבוצת שטראוס וארז ויגודמן, נשיא ומנכ"ל הקבוצה הודיעו היום עם פרסום הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2007 כי קבוצת שטראוס מדווחת על המשך הצמיחה המואצת במכירות, ברווח התפעולי וברווח הנקי גם ברבעון הראשון של השנה.

 

מכירות הקבוצה ברבעון הראשון צמחו בכ- 9.6% והסתכמו בכ- 1,378.7 מיליוני ש"ח. הרווח התפעולי ברבעון צמח בכ- 22.2% והסתכם בכ- 135.3 מיליוני ₪. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 72.2 מיליוני ש"ח גידול של 15.7%.

 

עופרה שטראוס, אמרה היום כי "החברה ממשיכה במימוש המהלכים המקבלים את ביטויים בשנים האחרונות, בצמיחה ושיפור הרווחיות בישראל במקביל להמשך ההתרחבות הבינלאומית המשמעותית המלווה בשיפור נמשך של הרווחיות". ויגודמן הוסיף כי בנוסף לפעילות בישראל התרומה המשמעותית להמשך תנופת ההתרחבות הבינלאומית ולשיפור הרווחיות של הקבוצה הייתה של מנועי הצמיחה החדשים סברה ומקס ברנר בארה"ב.

 

מכירות

מכירות החברה ברבעון הראשון צמחו בכ-9.6% והסתכמו ב- 1,378.7 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 1,257.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול במכירות ברבעון הראשון השנה הינו פועל יוצא מפעילות הקפה הבינלאומית, במיוחד בברזיל וסרביה, בישראל בתחום החטיפים והמשקאות ובפעילות מקס ברנר וסברה מחוץ לישראל.

 

הפעילות בישראל

פעילות החברה בישראל כוללת בתוכה את שטראוס ישראל, פעילות מקס ברנר ישראל ו H2Q.  ברבעון הראשון הסתכם מחזור המכירות של החברה בישראל (כולל ייצוא ומקס ברנר) בכ- 820.9 מיליון ש"ח לעומת כ-  791.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,עליה של 3.7%. הצמיחה במכירות בישראל נבעה בחלקה מהצמיחה במגזר החטיפים והמשקאות, מגידול בפעילות מקס ברנר ומעיתוי מכירות חג הפסח. בנטרול פעילות מקס ברנר בישראל, צמחה פעילות שטראוס ישראל ברבעון הראשון של שנת 2007 בכ – %3.1 ומכירותיה הסתכמו בכ- 806.9 מיליון ש"ח. הרווח התפעולי בשטראוס ישראל בנטרול מכירות מקס ברנר בישראל והוצאות בגין H2Q גדל בכ-6.0% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

הפעילות הבינלאומית

פעילות החברה הבינלאומית כוללת את פעילות הקפה הבינלאומית, פעילות סלטי סברה בארה"ב ופעילות מקס ברנר מחוץ לישראל.

 

פעילות הקפה הבינלאומית

פעילות הקפה הבינלאומית צמחה ברבעון הראשון בכ – 11.9% והמכירות הסתכמו בכ- 480.8 מיליון ש"ח. בנטרול השפעת הפרשי שער בגין מטבעות פעילות שונים בחו"ל, צמחו מכירות הקפה הבינלאומי בכ- 14.1%. עיקר הצמיחה ניכרה בפעילות החברה בברזיל, מדינות יוגוסלביה לשעבר ובפעילות הצריכה מחוץ לבית AFH במרבית המדינות בהן פועלת החברה.

 

פעילות סלטי סברה בארה"ב 

סברה ממשיכה לצמוח בשיעורים גבוהים וברבעון הראשון מסתכמות מכירותיה בכ- 67.8 מיליון ש"ח אשתקד, צמיחה של 88.9%, בנטרול השפעת שחיקת הדולר הסתכמה הצמיחה בכ- 98.5%. במהלך הרבעון הראשון כמו גם בכל שנת 2006 המותג סברה ממשיך לרשום את הצמיחה הגבוהה ביותר בקטגוריה בארה"ב. הצמיחה בפעילות החברה בארה"ב נתמכת במגמות הצרכניות המתפתחות בשוק האמריקאי, תוך כדי התרחבות והעמקת פעילות החברה ברשתות קמעוניות מובילות כגון: Shows, Giant Eagle, Acme, Price Choper, Sams Club ועוד.

 

פעילות מקס ברנר (מהווה חלק מהפעילות הבינלאומית והישראלית)

ברבעון הראשון רושמת פעילות מקס ברנר צמיחה משמעותית במכירות של כ- 150.6% המסתכמות לכ- 23.1 מיליון ש"ח. הצמיחה בפעילות מקס ברנר נובעת מפתיחת סניפי השוקולד בר בניו יורק (במחצית השנייה של שנת 2006), וכן מגידול במספר הסניפים בישראל.

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד